ÎNMATRICULARE AUTO 2019

Înmatricularea auto se face în cel mult 30 de zile de la momentul dobândirii dreptului de proprietate asupra mașinii!

Cele 30 de zile pentru înmatriculare, vor curge de la data întocmirii contractului de vânzare cumpărare, sau alte documente care atestă proprietatea. Dacă acest termen nu este respectat, se primește o amendă, în valoare de 2.900 lei și sunt reținute plăcuțele de înmatriculare și talonul.

ACTE NECESARE înmatriculării auto 2019:

 • Cerere de înmatriculare tipizată (gratuită);
 • Fișa de înmatriculare a vehiculului (există o fișă tip);
 • Carte de identitate a vehiculului (original și copie);
 • Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar ( dacă mașina a mai fost înmatriculată în România);
 • Talonul mașinii (original și copie);
 • I.T.P valid ( inspecția tehnică periodică);
 • Documentele care atestă dreptul de proprietate ( dacă tranzacția are loc în România, conform legii, există un contract tipizat, iar acesta se întocmește în 5 exemplare);
 • Actul de identitate al solicitantului (original și copie);
 • Asigurarea obligatorie;
 • Dovada plății a 37 lei, contravaloarea certificatului de înmatriculare;
 • Plăcuțele de înmatrciculare;
 • Certificatul de autenticitate emis de R.A.R ;
 • I.T.P (doar pentru mașinilie din străinătate);
 • Dovada plații T.V.A pentru mașinile aduse din U.E;
 • Dovada plății a taxelor vamale pentru mașinile din afară U.E;
 • Împuternicire/ delegație dacă altcineva face demersurile înmatriculării.

ETAPE:

 1. Întocmire contract vânzare-cumpărare (5 exemplare) – Birou copiat acte  P.F
 2. Întocmirea facturii (5 exemplare) + Certificat fiscal ( Taxe și Impozite) P.J
 3. Semnarea talonului, pe verso unde scrie: “ÎNSTRĂINAT LA……..”, deoarece fără a fi semnat, polițistul va refuza dosarul dvs.
 4. Întocmirea poliței de asigurare, RCA, în vederea înmatriculării
 5. TAXE ȘI IMPOZITE- aici    se vizează cele 5 contracte/ facturi

se vizează fișa de înmatrciculare

se eliberează Certificat Fiscal (P.J)

se face plata impozitului de către vânzător pe întreg anul fiscal

 • TREZORERIE- aici    se plătește taxa de 37 lei pentru eliberarea    

                                   certificatului de înmatriculare (talon)

 • D.R.P.C.I.V – aici      se plăteste 40 lei pentru numere la rand

                                    se plăteste 80 lei pentru nr  preferențile

ÎN PLUS pentru mașinile din străinătate:

 1. Trebuie făcut I.T.P-ul ( Registrul Auto Român) – programările se fac online cu datele mașinii.
 2. Traducerea documentelor care sunt într-o altă limbă.
ÎNMATRICULARE AUTO 2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Derulează în sus