Concurs pentru funcția de consilier la serviciul Monumente Istorice

Primăria municipiului Bistriţa anunţă organizarea, în data de 𝟎𝟓 𝐨𝐜𝐭𝐨𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐨𝐫𝐞𝐥𝐞 𝟏𝟎:𝟎𝟎, a probei scrise și, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la această dată, a interviului, în cadrul concursului de recrutate pentru ocuparea două funcții publice de execuție vacante , pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (8ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână), de consilider, clasa I, grad superior la serviciul Monumente Istorice – structura Arhitect Șef.

Condiții de participare

– să fie absolvent de studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental: științe umaniste și arte, ramura de știință: arhitectură și urbanism, specializarea: arhitectură 𝐬𝐚𝐮 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦 𝐬̦𝐢 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢;
– să aibă 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦 𝟕 𝐚𝐧𝐢 𝐯𝐞𝐜𝐡𝐢𝐦𝐞 în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
 

Desfășurarea concursului

  1. Selecția dosarelor
  2. Probă scrisă
  3. Interviu

Acestea se vor desfășura la sediul Primăriei municipiului Bistrița, strada Liviu Rebreanu nr.18 –  Centrul Comunitar pentru Tineret. Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistrita, Biroul Resurse Umane și Organizare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de organizare a concursului, respectiv începând cu data de 03 septembrie 2021 până 𝐥𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝟐𝟐 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯, între orele 08:30-16:00 de luni până joi și, respectiv vineri între orele 08:30-13:30.7

Click aici pentru anunțul, bibliografia și tematica pentru concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane și Organizare din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 6, camera nr. 8, telefon: 0263224706, int. 175, e-mail [email protected], persoană de contact Alina-Ramona Rus, consilier superior.


Comentarii

Fii primul care comentează!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *